dijous, 17 de juny del 2021

Resultats de la campanya de primavera (QuiroHàbitats)

Durant la campanya de primavera realitzada del Programa QuiroHàbitats per al Projecte BATGES, hem mostrejat un total de 7 localitats, repartides en 6 quadrícules UTM 10x10km diferents.

Hem instal·lat gravadores Audiomoth a Sant Mateu de Bages, Palà de Torroella, Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor, Urbanització El Calvet i al Torrent de Masats de Sant Salvador de Guardiola, Urbanització Les Comes de Castellbell i el Vilar i als camps de La Sala situats al nord del municipi de Navàs.

Diferents hàbitats mostrejats al QuiroHàbitats del Projecte Batges

A la següent taula podeu consultar els resultats de les diferents espècies o grups fònics detectats a cada una de les localitats mostrejades. 

Els resultats es mostren en Bat Passes. Un Bat Pass es defineix com una gravació de 5 segons que conté un mínim de 2 vocalitzacions de ratpenat identificades a nivell d'espècie o grup fònic.


El grup fònic més detectat ha sigut el format per Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii amb 1000 batpasses, seguit per P. pipistrellus amb 508 batpasses, P.kuhlii/P.nathusii amb 265, Tadarida teniotis amb 48, Hypsugo savii amb 25, seguit del grup fònic Myotis50 amb 21 bat passes, Eptesicus serotinus/Nyctalus sp. i Myotis30 amb 4 batpasses, seguit per Rhinolophus ferrumequinum i Rhinolophus hipposideros amb 3 i 1 batpasses respectivament.

Totes les dades obtingudes durant el Projecte Batges s'incorporen al Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya coordinat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers.