dissabte, 10 d’abril del 2021

Comencem el seguiment de tortuga d'estany (Emys orbicularis) a Menorca (2021)


Durant la darrera Setmana Santa hem realitzat la primera sessió de mostreig per al seguiment de la tortuga d'estany (Emys orbicularis) a la Reserva de Biosfera de Menorca per encàrrec del Consell Insular de Menorca i Soheva.

Des de l'any 2016 portem a terme el seguiment d'aquesta espècie de tortuga d'aigua per al Programa de Seguiment de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca dintre del qual s'estudien un gran número d'espècies emblemàtiques de l'illa de Menorca.

Aquest any hem començat a estudiar un total de 5 localitats diferents, ja mostrejades amb anterioritat i de les quals podrem obtenir dades com l'estructura poblacional, realitzar estimes de densitat poblacional i supervivència i comparar-los amb anys anteriors.