Projecte MAUREMYS-BAGES

Disponible el llibre: "El Galápago leproso (Mauremys leprosa) a la comarca del Bages", editat per Fardatxo Ediciones. 


Durant l'any 2015 es va iniciar el Projecte Mauremys-Bages conjuntament amb la Societat Herpetológica Valenciana (SOHEVA) en el qual s'estudien diferents poblacions de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la comarca del Bages (Catalunya), una espècie en expansió en aquesta zona. 

Mitjançant mostrejos amb captura en viu s'ha pogut realitzar una caracterització de les diferents poblacions estudiades, a més de detectar els principals factors d'amenaça i proposar mesures correctores.