Projecte BATGES - Projecte per a l'estudi de Ratpenats al Bages

 


El projecte BATGES neix amb l´objectiu principal d'implementar a la comarca del Bages el Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya amb la finalitat de conèixer les espècies presents, la seva distribució i estat de conservació al territori, fent servir diferents protocols d'estudi.


METODOLOGIA

PROGRAMES PER A L'ESTUDI DE RATPENATS AL BAGES

ESPECIES DE RATPENATS