dijous, 8 de juliol del 2021

HERPTRIP TRANSPIRINENCA. Primera Part: L' Alt Empordà - Garrotxa

Dia 07/05/2021

Arribem a l'Alt Empordà al vespre. Fem la volta pels voltants de la primera localitat i comencem a trobar els primers tàxons de l’ HerpTrip Transpirinenca.

Ens sorprèn veure diversos exemplars de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i escoltem nombroses reinetes (Hyla meridionalis) entre el canyissar de la bassa. Dins la bassa vam poder observar alguns exemplars de granota verda (Pelophylax perezi). Pels voltants de la zona es van deixar veure dragons (Tarentola mauritanica) corrent per les parets i les zones rocoses. També es va detectar dos individus de tritó verd (Triturus marmoratus) atrapats dins d’un pou i un juvenil de gripau corredor (Epidalea calamita) atropellat.

Gripau d'esperons - Pelobates cultripes

Durant el transecte es va detectar un punt amb uns quants ratpenats de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) identificats mitjançant Bat Echo Meter Touch i diverses espècies de micromamífers.

Sonograma dels crits d'ecolocalització del Ratpenat de ferradura gros

Dia 08/05/2021

Ens despertem i anem a la segona localitat. Els sargantaners gros (Psammodromus algirus) no tarden a deixar-se veure, així com alguns dragons (Tarentola mauritanica) prenent el sol entre les roques. Arribem a la zona humida i veiem que està seca. Ens disposem a buscar pels marges de vegetació i murs de pedra seca dels voltants i podem observar els primers fardatxos (Timon lepidus) de l’HerpTrip. Seguim prospectant els marges entre els prats i les zones arbustives buscant les joies de la Serra de l’Albera quan, al cap de poc, trobem la primera tortuga mediterrània (Testudo hermanni) adulta i també podem observar un nounat entre la vegetació herbàcia.

Tortuga mediterrània - Testudo hermanni hermanni

La primavera ja s’ha establert i així ho mostren les estepes (Cistus sp.) i les lavandes (Lavandula stoechas) florides, els cants dels abellerols i el brunzit dels insectes.

Ja de tornada al cotxe, ens creuem amb una granota comuna (Pelophylax perezi) i un parell de lludrions (Chalcides striatus) serpentejant entre la vegetació.

Un cop de camí cap a la tercera localitat, ens sorprèn un gran llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) creuant la pista.

Camp primaveral amb lavandes florides

Arriba la calor del migdia i decidim provar sort a una nova localitat. Prenem cafè, nespres i cap a prospectar. Observem com una part de la bassa està seca, però, a la bassa gran, observem gran quantitat d’ocells aquàtics, fotges (Fulica atra) i esplugabous (Bubulcus ibis). També sobrevolen alguns xoriguers (Falco tinnunculus) i falciots (Apus sp.). S’escolta una gran quantitat de granotes verdes (Pelophylax perezi). Observant amb atenció, veiem nombroses tortugues de rierol (Mauremys leprosa) prenent el sol flotant entre la vegetació de la bassa (Ranunculus aquatilis). També podem observar la primera granota pintada (Discoglossus pictus) entre la vegetació herbàcia.

Sabem el que ens toca; dinar, prismàtics i mesc. Ens fem uns entrepans i males notícies. Mirant amb els prismàtics podem observar una tortuga de Florida (Trachemys scripta), espècie exòtica invasora.

També observem la primera serp d’aigua (Natrix maura) caçant larves d’amfibis entre la vegetació i també detectem alguna reineta (Hyla meridionalis) entre els joncs del voltant.

Deixem la bassa i ens fiquem a buscar per la zona de pastura, dragons (Tarentola mauritanica) entre les runes, i juvenils de lludrió (Chalcides striatus) i serp blanca (Zamenis scalaris) sota un conjunt de roques.

També podem observar reinetes (Hyla meridionalis) i granota pintada (Discoglossus pictus) atrapats en un pou.

Serp blanca - Zamenis scalaris
Granota pintada - Discoglossus pictus

Decidim anar a la següent localitat, però no podem evitar fer una parada avans d’arrivar. Espectacular, des del pont ja podem observar una gran quantitat de tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i serps d’aigua (Natrix maura). Baixem una mica el curs del riu i no parem d’observar tortugues de rierol (Mauremys leprosa). També veiem diferents granotes comunes (Pelophylax perezi) i la primera sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis). Les aigües cristal·lines del torrent ens permet observar també barbs de muntanya (Barbus meridionalis) i l’invasor peix sol (Lepomis gibbosus).

Tortuga de rierol - Mauremys leprosa

Sargantana iberoprovençal - Podarcis liolepis

Ara sí, ens dirigim cap a la quarta localitat del Herptrip de la Serra de l’Albera. Arribem i ens emportem una sorpresa desagradable, està ple de gent. Bé, ja som allà. Ens asseguem a observar el gorg i comencem a veure les primeres espècies herpetològiques. Granotes verdes (Pelophylax perezi), tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i algun tritó verd (Triturus marmoratus).  Seguim el torrent i trobem un parell de serps verdes (Malpolon monspessulanus), llangardaixos ocel·lats (Timon lepidus), sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus) i dragons (Tarentola mauritanica). Direcció més al sud observem serp blanca (Zamenis scalaris), serps d’aigua (Natrix maura), granota pintada (Discoglossus pictus) i sargantanas cuallarga (Psammodromus algirus). 

Un cop es fa fosc, sopem, col·loquem càmeres de trampeig fotogràfic i tornem al gorg on observem reinetes (Hyla meridionalis) i granotes comunes (Pelophylax perezi) cantant. També escoltem tòtils (Alytes almogavarii). Dins l’aigua observem activitat de tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i tritó verd (Triturus marmoratus).

Granora comuna - Pelophylax perezi


Reineta - Hyla meridionalis


Dia 09/05/2021. 

Un cop al matí, comprovem les càmeres i trobem una gran sorpresa, en una d’elles hi ha activitat de rata d’aigua (Arvicola sapidus). En altres gravem una família de guineus (Vulpes vulpes) i una fagina (Martes foina).

Rata d'aigua - Arvicola sapidus


Després del cafè, ens dirigim cap a una nova localitat. En arribar, ens sorprèn la quantitat de vaques que pasturen per la zona. Deixem el cotxe i ens disposem a resseguir els marges del camp. Apareix el primer taxó herpetològic del dia, un vidriol (Anguis fragilis). El dia no acompanya, molt núvol i força vent. Canviem d’hàbitat i ens fiquem en una zona de brolla. Observem una serp verda (Malpolon monspessulanus) adulta esmunyint-se entre la vegetació i, resseguint el torrent, observem un juvenil de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) i algunes granotes verdes (Pelophylax perezi). Tot i que es deixen veure diferents individus de sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) i alguns dragons (Tarentola mauritanica) el dia no millora i decidim tornar cap a casa fent algunes parades tècniques.

De tornada agafem una carretera secundària a la comarca de La Garrotxa i fem la primera parada. Podem observar adults de tritó palmat (Lissotriton helveticus) i larves de salamandra (Salamandra salamandra). Pels voltants de la bassa observem nombrosos exemplars de sargantana roquera (Podarcis muralis). 

Larva de Salamandra salamandra envoltada de larves de Tricòpters


Seguim  la carretera i fem una nova parada. Allà ens cauen quatre gotes, però decidim continuar buscant. Nombroses sargantanes roqueres corren per la zona i, a la nostra sorpresa, veiem un lluert (Lacerta bilineata) entre unes roques. Aquesta localitat no ens convenç i l’instint ens diu que hem de tornar enrere i així ho fem. Retornem i no tardem a adonar-nos que hem fet bé. Podem observar salamandres (Salamandra salamandra), i molts tòtils (Alytes almogavarii), alguns d’ells amb ous. Quedem al·lucinats per la gran quantitat de sargantanes roqueres (Podarcis muralis) que hi ha a la zona. No va tardar a sortir un dels seus principals depredadors, la serp llisa septentrional (Coronella austriaca). Abans de marxar també vam poder detectar gripau comú (Bufo spinosus) i dragons (Tarentola mauritanica).

Mascles de tòtils - Alytes almogavarii

Salamandra adulta - Salamandra salamandra

Serp llisa septentrional - Coronella austriaca

Satisfets, pugem al cotxe i tornem cap a casa tot comentant la següent sortida.

Llista de tàxons herpetològics observats:

Amfibis

Salamandra – Salamandra salamandra
Tritó verd – Triturus marmoratus
Tritó palmat – Lissotriton helveticus
Tòtil – Alytes almogavarii
Gripau comú – Bufo spinosus
Gripau corredor – Epidalea calamita
Granota pintada – Discoglossus pictus
Reineta – Hyla meridionalis
Granota verda – Pelophylax perezi
Gripau d’esperons – Pelobates cultripes

Rèptils

Vidriol – Anguis fragilis
Lludrió – Chalcides striatus
Dragó – Tarentola mauritanica
Sargantaner gros – Psammodromus algirus
Sargantana roquera – Podarcis muralis
Sargantana iberoprovençal – Podarcis liolepis
Llangardaix ocel·lat – Timon lepidus
Lluert – Lacerta bilineata
Serp d’aigua – Natrix maura
Serp verda – Malpolon monspEssulanus
Serp llisa septentrional – Coronella austriaca
Serp blanca – Zamenis scalaris
Tortuga de rierol – Mauremys leprosa
Tortuga de Florida – Trachemys scripta
Tortuga mediterrània 
–  Testudo hermanni hermanni