dimecres, 23 de desembre del 2020

Programa QuiroHabitats


 QUIROHABITATS es  un programa de seguiment de ratpenats dissenyat per obtenir informació de les poblacions de la gran majoria d’espècies a través de mostreigs acústics. Aquest protocol està pensat per poder-se realitzar en qualsevol tipus d'ambient:  ambients forestals, urbans, agrícoles, prats, boscos riparis, entre altres. 

Aquest seguiment va néixer l’any 2009 amb la primera aparició dels detectors d’ultrasons automàtics al mercat, que permeten enregistrar ultrasons de forma continuada. 

A través d’aquest seguiment aconseguim un volum de dades fins fa poc impensable, suficient per estudiar tendències poblacionals entre hàbitats i territoris al llarg dels anys.

És un seguiment remot i multiespecífic perquè permet recollir dades d’un bon nombre d’espècies de ratpenat. Actualment els anàlisis dels ultrasons permeten classificar les gravacions fins a nivell d'espècie, a excepció d’algunes que es confonen entre elles i s'agrupen en "grups fònics".


Protocol : https://habitats.ratpenats.org/protocol/Mapa de cuadrícules UTM 10X10km al Bages.


Mapa de cuadricules per mostrejar al QuiroHabitats de Projecte BATGES.


QuiroHabitats previs a la comarca del Bages: 

https://habitats.ratpenats.org/localitats/116/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/117/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/373/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/380/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/211/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/236/

https://habitats.ratpenats.org/localitats/266/


Mapa de cuadrícules mostrejades previament