dimecres, 23 de desembre del 2020

Programa QuiroCaixes

 


QUIROCAIXES es un programa de seguiment de ratpenats fissurícoles a través de l'ús de caixes refugi. Degut a la manca de boscos madurs, arbres vells i a la presència, cada cop més, d’hàbitats alterats, la disponibilitat de refugis naturals ha disminuït dràsticament. Les caixes refugi són una mesura compensatòria temporal, i per tant no s’ha de plantejar com una mesura definitiva ni substitutòria dels refugis naturals.

A través d'aquest seguiment obtenim el nombre d’individus i les espècies que ocupen les caixes. El seguiment està focalitzat principalment a les espècies urbanes com la pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), la pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii) i la pipistrel·la de Nathusius (Pipistrellus nathusii) i espècies forestals com el nòctul petit (Nyctalus leisleri), el nòctul gegant (Nyctalus lasiopterus), els ratpenats orelluts daurat i gris (Plecotus auritus i Plecotus austriacus), el ratpenat rater (Myotis myotis), el ratpenat de doble serrell (Myotis escalerai), el ratpenat de bechsteini (Myotis bechsteinii) i el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus).


Protocol: https://caixes.ratpenats.org/protocol/


Model proposat: 

MODELO KENT: http://www.cadecambiental.com/modelo-de-caja-refugio-para-murcielagos/


Programa10x10: https://www.localherping.com/2020/12/programa-10x10-objectiu-100-caixes.html

Ubicació caixes niu:

T001    T002    T003    T004    T005    T006    T007    T008    T009    T010     T011    T012    T013     T014    T015    T016    T017    T018