dimecres, 23 de desembre del 2020

Programa QuiroRius


QUIRORIUS
 es un p
rograma de seguiment dels ratpenats aquàtics, iniciat a títol experimental l'any 2007 i implementat de forma definitiva el 2008. Es tracta d'un senzill protocol adaptat del Waterway Survey, promogut per Bat Conservation Trust (UK), que compta amb una llarga experiència des dels anys 90. Mitjançant el seguiment d'aquestes poblacions de quiròpters podem detectar canvis en la qualitat ecològica de l’aigua, però també dels boscos de ribera. 

El mostreig es realitza entre els mesos de juny, juliol i agost i consisteix en comptar ratpenats d'aigua (Myotis daubentonii/Myotis capaccinii) i pipistrelles (Pipistrellus sp.) en quatre punts d’observació en un riu, estany o embassaments sempre en trams d'aigües tranquil·les.

Protocol: https://rius.ratpenats.org/protocol/


QuiroRius previs a la comarca del Bages:

https://rius.ratpenats.org/trams/17/

https://rius.ratpenats.org/trams/50/

https://rius.ratpenats.org/trams/52/

https://rius.ratpenats.org/trams/53/

https://rius.ratpenats.org/trams/54/

https://rius.ratpenats.org/trams/65/