dimecres, 23 de desembre del 2020

Programa QuiroRefugis


 QUIROREFUGIS es un  programa de seguiment de ratpenats en refugis naturals (coves, baumes, cavitats d’arbres, etc.) i artificials (mines, túnels, teulades, bordes, etc.). Aquest protocol té com a objectiu el seguiment de les poblacions de ratpenats majoritàriament cavernícoles com els rinolòfids (Rhinolophus sp.), el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) i alguns ratpenats raters (Myotis sp.), que d’altra manera són molt difícils de detectar.

Protocol: https://refugis.ratpenats.org/protocol/


QuiroRefugis previs a la comarca del Bages:

Cuadrícula DG11 (3 refugis. Només1 al Bages): https://refugis.ratpenats.org/refugis-10k/2924/

Cuadrícula DG12 (1 refugi al terme de Calders): https://refugis.ratpenats.org/refugis-10k/1928/


Catàleg de cavitats: https://www.espeleoindex.com/