dijous, 23 de desembre del 2021

Rehabilitació d'una bassa per amfibis

 A finals de l'any passat vam rehabilitar una petita bassa on antigament s'havia detectat la reproducció de diferents espècies d'amfibis com la salamandra comuna (Salamandra salamandra) la granota verda (Pelophylax perezi) o la reineta (Hyla meridionalis).

Aquesta bassa des de feia uns anys es trobava totalment reblerta per una gran quantitat de sediments que s'havien acumulat al llarg dels anys.


De forma manual, amb pic i pala es van extreure gran part dels sediments acumulats al fons de la bassa i es va construir un petit mur de pedra seca que pot oferir refugis a diferents animals.


Un any després de les feines de rehabilitació, la bassa es troba totalment plena d'aigua i amb una bona comunitat de llentia d'aigua (Lemna minor).

Des d'aleshores hem detectat la reproducció de la granota verda (Pelophylax perezi) i salamandra comuna (Salamandra salamandra) a més de diferents exemplars de gripau comú (Bufo spinosus) i gripau corredor (Epidalea calamita) fent vida pels voltants de la bassa.


En els pròxims mesos realitzarem un seguiment mensual de la bassa per tal de conèixer les diferents espècies d'animals que l'aprofiten.