dimecres, 15 de desembre del 2021

HERPTRIP TRANSPIRINENCA. Quarta Part: Vall d'Aran

Dia 19/06/2021 

Es fa fosc mentre conduïm, ja a punt d’arribar a la primera localitat veiem els primers gripaus comuns (Bufo spinosus) a la carretera. Parem i fem la primera prospecció de nit, amb vent i una mica de pluja. Per les torberes observem gran quantitat de larves de granota roja (Rana temporaria) i algun adult. També observem cabirols (Capreolus capreolus), gripaus comuns (Bufo spinosus) i un vidriol (Anguis fragilis). La pluja augmenta i decidim retirar-nos.


Granota roja - Rana temporaria


Gripau comú - Bufo spinosus


Dia 20/06/2021

Ens despertem amb forta pluja i decidim canviar de lloc per intentar esquivar la pluja. A l’arribar deixa de ploure i comença a sortir una mica el sol. Fem un cafè, esmorzem i comencem a recórrer el camí. Surten les primeres sargantanes roqueres (Podarcis muralis), això ens indica que anem cap al bon camí. Les micro paparres tampoc tarden a aparèixer. Observem la primera serp verda i groga (Hierophis viridiflavus) prenent el sol a dalt de tot d’una edificació abandonada. Seguim buscant i veiem una altra entre la vegetació del camí. Aprofitem per fer-li unes fotos i decidim alliberar-la. Es fica a ploure de nou. Ens desmotivem i ja no sabem què fer. Esperem un moment i sembla que torna a sortir el sol. Decidim provar sort al torrent i... PREMI! Observem una serp de collaret europea (Natrix helvetica). Decidim buscar més per torrent i trobem un metamòrfic de granota roja (Rana temporaria). Es fica a ploure de nou i decidim anar cap al cotxe. Ens sorprèn trobar una serp verda i groga (Hierophis viridiflavus) sota la pluja i un metamòrfic de gripau comú (Bufo spinosus) travessant la pista.

Serp verda i groga - Hierophis viridiflavus

Serp de collaret europea - Natrix helvetica

Ens movem i anem cap a la següent localitat. Continua el mal temps. Trobem bones zones amb roques, però només es deixen veure algunes sargantanes roqueres (Podarcis muralis). Ens entretenim mirant insectes als prats de la zona. Després d’unes hores sense veure amfibis i rèptils, decidim canviar d’hàbitat i anar a altra localitat.Només baixar del cotxe ja escoltem alguns tòtils (Alytes obstetricans) cantant. Revisem algunes pedres i trobem alguns exemplars de gripau comú (Bufo spinosus), sargantana vivípara (Zootoca vivipara), sargantana roquera (Podarcis muralis), tritó palmat (Lissotriton helveticus) i vidriols (Anguis fragilis).  Un cop feta la volta a la bassa i veient bons resultats, ens animem a anar a un altra localitat. 

Sargantana vivipara - Zootoca vivipara

Vidriol - Anguis fraguilis

Agafem la pista i comencem a pujar. Ràpidament ens adonem que no serà una tasca fàcil, diversos km. de pista plena de forats i rocs. Anem fent a poc a poc i amb la por al cos. Es fa fosc i no ens volem quedar atrapats a mitja pista. Finalment, aconseguim arribar i l’esforç ha valgut la pena. Fem una volteta de nit per la bassa i trobem exemplars de gripau comú (Bufo spinosus), tritó palmat (Lissotriton helveticus) i gran quantitat de tòtils (Alytes obstetricans). Fem nit al refugi lliure i aprofitem per eixugar la roba al foc.

Tòtils - Alytes obstetricans

Tritó palmat - Lissotriton helveticus

Nit al refugi


Dia 21/06/2021 

Durant la nit fa un fort vent i, només despertar-nos, ja comença a ploure. Agafem el cotxe i baixem per la pista infernal.

Un cop a l’asfalt, anem direcció la següent localitat. Arribem i ja veiem les primeres sargantanes roqueres (Podarcis muralis). Bon senyal, els hèrptils comencen a activar-se. Decidim buscar lluerts (Lacerta bilineata) en falguerars, però no hi ha sort.  Amb tot i això, observem un parell de serps verd i grogues (Hierophis viridiflavus). No sabem massa cap a on anar i tornem a la primera localitat del viatge, ja que no havíem pogut prospectar. En arribar, trobem tres exemplars d’escurçó pirinenc (Vipera aspis zinnikeri) de gran mida agafant els pocs rajos solars que hi ha. Seguim buscant i trobem algun vidriol (Anguis fragilis), gripau comú (Bufo spinosus) i un parell de serps llises septentrionals (Coronella austriaca).

Tòtil - Alytes obstetricans

Escurçó pirinenc - Vipera aspis zinnikeri

Serp llisa septentrional - Coronella austriaca

Torna el fort vent i decidim tornar cap a casa.

 

Llista de taxons herpetològics observats:

Granota roja - Rana temporaria

Gripau comú - Bufo spinosus

Tòtil - Alytes obstetricans

Tritó palmat - Lissotriton helveticus

Vidriol - Anguis fragilis

Sargantana roquera - Podarcis muralis

Sargantana vivípara - Zootoca vivipara

Serp llisa septentrional - Coronella austriaca

Serp verda i groga - Hierophis viridiflavus

Serp de collaret europea - Natrix helvetica

Escurçó pirinenc - Vipera aspis zinnikeri

 

LLISTA TOTAL de tàxons herpetològics del HERPTRIP TRANSPIRINENCA

Salamandra – Salamandra salamandra

Tritó palmat – Lissotriton helveticus

Tritó verd – triturus marmoratus

Tritó pirinenc – Calotriton asper

Tòtil – Alytes almogavarii

Tòtil – Alytes obstetricans

Granota pintada– Discoglossus pictus

Reineta – Hyla meridionalis

Granoteta de punts – Pelodytes punctatus

Granota verda – Pelophylax perezi

Granota roja – Rana temporaria

Gripau d’esperons – Pelobates cultripes

Gripau corredor – Epidalea calamita

Gripau comú – Bufo spinosus

Vidriol – Anguis fragilis

Lludrió – Chalcides striatus

Sargantana iberoprovençal – Podarcis liolepis

Sargantana roquera – Podarcis muralis

Sargantana vivípara – Zootoca vivipara

Sargantaner gros – Psammodromus algirus

Lluert – Lacerta bilineata

Llangardaix pirinenc – Lacerta agilis

Llangardaix ocel·lat – Timon lepidus

Dragó – Tarentola mauritanica

Serp llisa septentrional – Coronella austriaca

Serp d’aigua – Natrix maura

Serp de collaret – Natrix astreptophora

Serp de collaret europea – Natrix helvetica

Serp verda – Malpolon monspessulanus

Serp blanca – Zamenis scalaris

Serp d’Esculapi – Zamenis longissimus

Serp verda i groga – Hierophis viridiflavus

Escurçó pirinenc – Vipera aspis aspis

Escurçó pirinenc – Vipera aspis zinnikeri

Tortuga de rierol – Mauremys leprosa

Tortuga mediterrània – Testudo hermanni