dijous, 9 de desembre del 2021

PCR per Amfibis
A Local Herping col·laborem amb el projecte SOS ANFIBIOS de la Asociación Herpetológica Española (AHE) mitjançant la realització d'un PCR cutani a diferents espècies d'amfibis a la comarca del Bages.

El PCR cutani per amfibis ens permetrà conèixer si tenim al Bages poblacions afectades per alguna de les malalties emergents que pateixen aquests animals.


Les malalties emergents estan causant problemes greus a moltes poblacions d'amfibis arreu del món. En la seva majoria són provocades pel fong Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) o Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) i per diferents tipus de Ranavirus.

Fins ara hem pres 20 mostres per espècie i localitat: gripau comú, gripau corredor i salamandra, a les localitats dels Tres Salts, La Sala a Navàs i El Parrot a St. Salvador de Guardiola. 

El projecte SOS ANFIBIOS és una iniciativa per lluitar contra les malalties emergents en els amfibis de la península Ibèrica. www.sosanfibios.org