dijous, 2 de desembre del 2021

HERPTRIP TRANSPIRINENCA. Tercera Part: La Garrotxa

Dia 28/05/202

Arribem ja de nit a la comarca de La Garrotxa. Només baixar del cotxe ja escoltem les reinetes (Hyla meridionalis) cantant en massa. Baixem a la bassa i podem veure una gran quantitat de gripaus comuns (Bufo spinosus) metamòrfics a les bores de la bassa. Amb compte de no xafar-los, anem resseguint la bassa quan es creua saltant una granota pintada (Discoglosus pictus). Alguns adults de gripau comú (Bufo spinosus) estan actius dintre la bassa juntament amb algunes granotes verdes (Pelophylax perezi). Dins la bassa observem exemplars de tritó palmat (Lissotriton helveticus) nedant entre la vegetació aquàtica i les reinetes (Hyla meridionalis) cantant sobre la vegetació flotant. Algun cabirol (Capreolus capreolus) pastura pels prats del voltant. Es fa tard i decidim anar a fer nit a la vila. Mentre sopem i ens preparem per a la nit, veiem algun exemplar de dragó (Tarentola mauritanica) i una serp de collaret atropellada (Natrix astreptophora).


Gripau comú - Bufo spinosus

Tritó palmat - Lissotriton helveticus

Granota pintada - Discoglossus pictus


Dia 29/05/2021

Ens despertem i anem a mirar alguns prats al voltant del riu. Com no podia ser d’una altra manera, nombroses sargantanes roqueres (Podarcis muralis). Agafem el cotxe i anem direcció la pròxima localitat. Trobem algun gripau comú (Bufo spinosus) amagat. En tornar cap al cotxe decidim inspeccionar una clariana i BINGO! Sis vidriols (Anguis fragilis), una serp d’aigua (Natrix maura), quatre serps de collaret (Natrix astreptophora) i... el que veníem a buscar, la serp d’Esculapi (Zamenis longissimus). Amb la tremolor al cos aprofitem per fer algunes fotos i que ens baixi l’adrenalina. Després d’unes quantes fotos, deixem els animals on els hem trobat i anem cap al cotxe.

Serp de collaret - Natrix astreptophora

Serp d' Esculapi - Zamenis longissimus

Canviem de localitat, aquest cop anem direcció sud. L’hàbitat no ens fa el pes tot i les nombroses sargantanes roqueres (Podarcis muralis) i algun vidriol (Anguis fragilis) i decidim canviar de lloc. Deixem el cotxe i ens disposem a revisar un parell de llocs. De sobte, al mig del camí, SORPRESA! Un altre exemplar de serp d’Esculapi (Zamenis longissimus). També trobem una serp d’aigua (Natrix maura) atropellada, tòtils (Alytes almogavarii) i granotes comunes (Pelophylax perezi). Malauradament, arriba la temuda pluja i ens fa recular. Busquem alguna zona on no plogui, però plou a tot el territori.

Decidim anar a recarregar les piles a algun bar, però no trobem cap on els “punkis” puguin estar tranquils amb tants humans. Parem a un pàrquing i fem migdiada dins el cotxe. Passades unes hores, para la pluja i decidim tornar a mirar la clariana on havíem estat el matí i tornem a triomfar, un parell de serps d’aigua (Natrix maura), noves serps de collaret (Natrix astreptophora) i vidriols (Anguis fragilis). Tenim la sort de presenciar un aparellament de vidriols.  Tornem al cotxe, ens eixuguem els peus i ens preparem el sopar.

També instal·lem una gravadora d'ultrasons Audiomoth per enregistrar els crits d'ecolocació dels ratpenats, seguint el protocol de QuiroHàbitat puntual.

Estem cansats, però sabem que falta la sessió nocturna.

Resultats del QuiroHàbitat puntual a La Garrotxa

Tòtil - Alytes obstetricans

Vidriol - Anguis fragilis

Un cop es fa fosc, agafem els frontals i anem a instal·lar una càmera de fototrampeig. Un cop instal·lada, anem a buscar amfibis. Pugem pel torrent per buscar tritons pirinencs (Calotriton asper) i també observem algunes larves de salamandra (Salamandra salamandra) i adults de gripau comú (Bufo spinosus). Després, seguim la pista ampla per buscar altres amfibis terrestres. Trobem una gran quantitat de gripaus comuns (Bufo spinosus), tòtils (Alytes almogavarii), salamandres (Salamandra salamandra) i granotes roges (Rana temporaria). Sabem que la pluja de la tarda ha activat els amfibis i ho aprofitem. A la nostra sorpresa, trobem una granoteta de punts (Pelodytes punctatus). Sota una fusta es va detectar un rusc de vespa asiàtica (Vespula velutina) que vam procedir a extreure’l. Ja quasi a baix, vam treure el cap en una bassa i vam poder observar tritó palmat (Lissotriton helveticus) i vàries reinetes (Hyla meridionalis) cantant.

Bona nit.

Tritó pirinenc - Calotriton asper

Granota roja - Rana temporaria

Gripauet de punts - Pelodytes punctatus

Salamanda comuna - Salamandra salamandra


Dia 30/05/2021

Ens despertem i decidim buscar pel nord del municipi. Busquem sota unes lones i veiem el primer vidriol (Anguis fragilis) del dia i alguna sargantana roquera (Podarcis muralis). Decidim anar cap a una bassa i ens quedem sorpresos de la gran quantitat de metamòrfics de gripau comú (Bufo spinosus) que hi ha. Ens asseguem a una bora a veure si podem observar algun tritó verd (Triturus marmoratus) però no hi ha sort. Tanmateix, darrere nostre entre els esbarzers (Rubus ulmifolius) veiem una reineta (Hyla meridionalis) axàntica. Per mala sort, no li podem fer bones fotos perquè es tira a dintre els esbarzers i ja no la tornem a veure. Per les roques dels voltants de la bassa, trobem un adult de serp verda (Malpolon monspessulanus) i un juvenil de serp d’aigua (Natrix maura).

Reineta axàntica - Hyla meridionalis

Serp verda - Malpolon monspessulanum

Agafem el cotxe i emprenem direcció  a la propera localitat a mostrejar. A la primera parada hi trobem alguna sargantana cua llarga (Psammodromus algirus), sargantana roquera (Podarcis muralis) i una granota pintada (Discoglossus pictus).

Seguim amb el cotxe i decidim fer una parada més. Només arribar ens sorprèn una gran serp de collaret (Natrix astreptophora) travessant la bassa. Mentre li fem algunes fotos escoltem de fons la clàssica pregunta de: És una « víbora »? Fem una mica d’educació ambiental i, per no haver de donar més explicacions a la parella d’excursionistes, alliberem la serp entre la vegetació de la bassa. Dinem amb una forta olor a mesc i seguim amb els nostres deures. Busquem pels voltants i observem diversos exemplars de lluert (Lacerta bilineata), sargantana roquera (Podarcis muralis) i un exemplar de serp llisa septentrional (Coronella austriaca). 

Serp de collaret - Natrix astreptophora


Serp llisa septentrional - Coronella austriaca

Els núvols i el vent comencen a ser presents i decidim anar ja cap a l’última zona a prospectar. Arribem amb alguna gota a sobre. Fem

un cop d’ull ràpid i trobem gripau comú (Bufo spinosus), vidriols (Anguis fragilis), tòtils (Alytes almogavarii) i sargantanes roqueres (Podarcis muralis). 

Ja de tornada cap a casa, no podem resistir la temptació  de mirar unes planxes de fusta, però no hi ha sort. Només veiem un vidriol (Anguis fragilis) atropellat.

Gripau comú - Bufo spinosus

Tòtil - Alytes obstetricans


Llista de taxons herpetològics observats:

Salamandra – Salamandra salamandra.

Tritó palmat - Lissotriton helveticus.

Tritó pirinenc – Calotriton asper.

Gripau comú – Bufo spinosus.

Tòtil – Alytes almogavarii.

Granoteta de punts – Pelodytes punctatus.

Granota pintada – Discoglossus pictus.

Granota verda – Pelophylax perezi.

Reineta – Hyla meridionalis.

Vidriol – Anguis fragilis.

Dragó – Tarentola mauritanica.

Sargantana roquera – Podarcis muralis.

Sargantana cua llarga – Psammodromus algirus.

Lluert – Lacerta bilineata.

Serp de collaret – Natrix astreptophora.

Serp d’aigua – Natrix maura.

Serp verda – Malpolon monspessulanus.

Serp llisa septentrional – Coronella austriaca

Serp d’Esculapi – Zamenis longissimus