dilluns, 20 de juny del 2022

Geneta (Genetta genetta)

 


La geneta és un mesocarnívor preferentment nocturn de la família dels vivèrrids. La seva aparença pot recordar a un gat, però, el seu pelatge és llarg i cobert de taques fosques, La seva cua és llistada i el cap relativament petit amb orelles grosses.
La geneta a estat detectada a 6 de les 7 estacions de mostreig instal·lades a l'entorn natural dels Tres Salts del riu Llobregat (IAR2= 0'85)
L'Índex d'Abundància Relativa IAR1 és bastant uniforme en les diferents estacions de mostreig, amb una mitjana de 7'2 contactes/100 dies-càmera.
Pel que fa a l'IAR3, la geneta és més present a l'estació de mostreig TS01.