diumenge, 5 de juny del 2022

Conill (Oryctolagus cuniculus)


 El conill és un mamífer herbívor de l'ordre Lagomorpha, de mida més petita que la llebre (Lepus sp.).

Només s'ha detectat a l'estació de mostreig TS02, amb un Índex d'abundància relativa IAR1 de 19'6 i IAR2 de 0'14.

Analitzant els dies amb presència de l'espècie entre els dies de mostreig (IAR3), el resultat obtingut és de IAR3= 13'7 dies de presència/dies de mostreig x100.

El conill és un animal totalment diürn. La seva activitat se centra a primera hora del dia i a la tarda, evitant les hores centrals del dia.