dimecres, 18 de maig del 2022

Senglar (Sus scrofa)


Tal com esperàvem, el senglar ha sigut un dels mamífers més abundants a l'entorn natural dels Tres Salts del riu Llobregat.

l'Índex d'abundància relativa IAR1 és variable entre les diferents estacions de mostreig, amb un màxim de 18'61 contactes/100 dies càmera a l'estació de mostreig TS07.

S'ha detectat a 6 de les 7 unitats de mostreig, amb un Índex d'abundància relativa IAR2 de 0'85.

En quant a l'Índex d'abundància relativa IAR3, el senglar té més presència a l'estació de mostreig  TS02 (19'6).

El seu horari de més activitat, encara que pot estar actiu tot el dia, es concentra més des de mitja tarda fins a la matinada.