dilluns, 16 de maig del 2022

Resultats del Projecte-Mesocarnívors i altres mamífers 
A continuació presentem els primers resultats del Projecte-Mesocarnívors i altres mamífers que hem realitzat el passat hivern.

Fent servir càmeres de foto trampeig hem estudiat diferent tipus de fauna a l'entorn natural dels Tres Salts del riu Llobregat.

La zona d'estudi compren el tram de riu des de la resclosa de la Mina fins a la Masia de les Hortes. I des de la riba del riu fins a la cinglera que ressegueix el Llobregat.

L'objectiu principal d'aquest projecte és conèixer la riquesa d'espècies principalment de mesocarnívors i la seva abundància en els diferents microhàbitats que ofereix la zona d'estudi. Encara que en primer moment l'estudi estava centrat els mesocarnívors, finalment s'ha pogut obtenir dades de diferents grups de mamífers.

En total hem instal·lat 7 càmeres de foto trampeig (unitats de mostreig), model Victure HC300, entre el període de l'11/12/2021 al 23/3/2022.

S'han enregistrat vídeos de 10 segons de durada cadascun, per tal de poder identificar l'espècie amb més facilitat.

A l'hora d'analitzar els arxius, s'han comptabilitzat com a contactes diferents aquells amb un interval de temps superior als 10 minuts.

En el cas que apareguin 2 o més exemplars de la mateixa espècie s'han comptabilitzat tants contactes com a exemplars apareguin a l'arxiu.

Amb els arxius obtinguts s'han pogut obtenir 3 índexs d'abundància relativa:

IAR1: Nombre d'individus de cada espècie per cada 100 dies/càmera

IAR2: Nombre d'unitats de mostreig en les que apareix cada espècie amb relació al total d'unitats de mostreig instal·lades.

IAR3: Nombre de dies en les que apareix cada espècie entre el total de dies de mostreig.

En total hem pogut detectar 5 espècies de mesocarnívors i 6 d'altres mamífers (1 ungulat, 1 cèrvid, 1 lagomorf i 3 rosegadors).

També s'han detectat fins a 8 espècies d'aus i 2 domèstiques com les cabres i els gossos. A més a més en alguna ocasió s'han enregistrat caçadors, recol·lectors de llentiscle i algun excursionista.

A la següent taula podeu veure les espècies detectades i el nombre de contactes enregistrat.En els pròxims dies publicarem els resultats dels diferents índexs d'abundància relativa de cada espècie i podreu veure quines han sigut més i menys abundants.