dijous, 20 de gener del 2022

Segon any d'Atles Herpetològic del Bages


Des de l'any 2020 vam  començar l'Atles d'Amfibis i Rèptils de la comarca del Bages. 

A continuació presentem les dades registrades durant l'any 2021 i les comparem amb les obtingudes l'any 2020.

A la comarca del Bages s'han registrat fins a 9 espècies d'amfibis i 16 de rèptils (2 introduïdes). 

Podeu consultar la llista detallada d'espècies al següent enllaç:

LLISTA D'AMFIBIS I RÈPTILS DE LA COMARCA DEL BAGES

Encara així tenim 2 espècies de presència dubtosa a la comarca.

La sargantana cendrosa (Psammodromus edwarsianus) ha sigut localitzada a la quadricula 33BB, però fora dels límits de la comarca.

El lludrió (Chalcides striatus) ha sigut citat en una ocasió a la Vall de la Gavarresa, però la falta de més informació i les posteriors prospeccions infructuoses en aquesta zona ens fa dubtar sobre la seva presència.

 

Durant l'any 2021 s'han registrat un total de 641 cites d'hèrptils. 369 es tracten d'amfibis i 272 de rèptils.

L'espècie d'amfibi amb més cites registrades durant l'any 2021 és el gripau comú (Bufo spinosus) amb un total de 73 cites.

Número de cites d'amfibis per espècie i any.


Entre els rèptils, l´espècie més citada és el sargantaner gros (Psammodromus algirus) amb un total de 45 cites.

Número de cites de rèptils per espècie i any.En els següents gràfics podeu observar el número de cites globals i apreciar quines són les espècies amb un major número d'observacions, tant per amfibis com per rèptils. 

Número de cites total d'amfibis.

Número de cites total de rèptils.


L'espècie d'amfibi que s'ha trobat en un major número de quadrícules és la granota verda (Pelophylax perezi) citada en un total de 30 quadrícules (UTM 5x5 km) diferents.

El sargantaner gros (Psammodromus algirus) és l'espècie de rèptil que s'ha trobat en un major número de quadrícules (29).

Número de quadrícules (UTM 5x5km) de cada espècie.

 

De cara a l'any 2022 volem potenciar la prospecció d'espècies que considerem prioritàries per diferents motius.


- Tritó verd (Triturus marmoratus): present a un baix número de quadrícules pel fet que l'espècie es troba en el seu límit de distribució. No és una espècie escassa, però caldria definir amb exactitud la seva distribució al Bages.


-Gripau d'esperons (Pelobates cultripes): present també a un baix número de quadrícules, però en aquest cas a causa de que l'espècie presenta poblacions irregulars i fragmentades a la comarca amb generalment un baix nombre d'individus. El fet que sigui una espècie molt críptica també dificulta la seva detecció. Serien necessàries més prospeccions en hàbitats adients per a l'espècie per tal de detectar noves poblacions.


- Serp de collaret (Natrix astreptophora): apareix de forma aleatòria a diferents quadrícules amb un baix número d'observacions. És un altre cas d'espècie críptica.  


- Escurçó ibèric (Vipera latastei): present en el sector sud i sud-est de la comarca. Caldria definir la seva distribució a la comarca amb exactitud ja que, és un cas similar al tritó verd.


- Lludrió (Chalcides striatus): Citat només en una ocasió a les Valls de la Gavarresa per en Santiago Guallar. En posteriors prospeccions a la zona no es va poder detectar l'espècie. 


- Sargantana cendrosa (Psammodromus edwarsianus): S'ha trobat en una quadrícula de la comarca del Bages, però fora del límit comarcal (Vallès Occidental).  Caldria realitzar prospeccions pròximes a aquestes poblacions dins de la comarca, així i tot, la falta d'hàbitats adients per a l'espècie dificulta la seva presència al Bages.