dissabte, 16 de gener del 2021

Instal·lació de caixes refugi per a Ratpenats

Ja hem instal·lat a l'entorn natural del Biàrritz (St.Salvador de Guardiola) les primeres caixes refugi per a ratpenats del Programa 10x10: Objectiu 100 Caixes del Projecte BATGES.

Les caixes instal·lades són del tipus Kent, de 60x20cm, i amb dues cavitats d'1'8 cm d'amplada. 

Han sigut construïdes amb fusta de pi d'1'8 cm de gruix i envernissades amb oli de llinosa per garantir una major durada. Cadascuna de les caixes refugi s'han marcat amb un codi numèric per facilitar la seva posterior identificació.

Les caixes refugi per a ratpenats s'han de col·locar a més de 3 metres del terra. Per a una idònia instal·lació s'ha fet servir material d'escalada per poder pujar amb comoditat a l'arbre i instal·lar la caixa refugi amb total seguretat.

Hem fet servir una corda semiestàtica de tipus A, que hem hagut de passar per sobre d'una branca suficientment alta i segura per poder assegurar-nos i pujar.


Amb l'ajuda d'un puny d'escalada i un grigri s'ha pogut ascendir i baixar de l'arbre amb total seguretat.

Les caixes refugi s'han fixat directament a l'arbre amb una platina i cargols.


A cada arbre s'han instal·lat 2 caixes refugi, orientades tant al nord com al sud.

 


Un cop instal·lades s'ha enregistrat la seva posició i orientació amb un GPS i han sigut donades d'alta a la base de dades del Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya. També s'incorporen a la nostra base de dades del programa QuiroCaixes BATGES.