dijous, 24 de desembre del 2020

Primer any d'Atles Herpetològic del Bages

 


Estimats col·laboradors.

Us presentem els resultats preliminars del primer any de recollida de dades per a L'Atles d'Amfibis i Rèptils de la Comarca del Bages.

Durant l'any 2020 s'han registrat un total de 619 cites d'hèrptils. 316 es tracten d'amfibis i 303 de rèptils.

S'han citat un total de 10 tàxons d'amfibis i de 13 rèptils.

Podeu trobar la llista d'espècies presents al Bages en el següent enllaç:

LLISTA D'ESPÈCIES D'AMFIBIS I RÈPTILS DE LA COMARCA DEL BAGES

L'espècie d'amfibi amb més cites registrades és la granota verda (Pelophylax perezi) amb un total de 83 cites; mentre que lespècie de rèptil més citada és el dragó comú (Tarentola mauritanica) amb 63 cites.

Nre. total de cites d'Amfibis

Nre. total de cites de Rèptils

L'espècie d'amfibi que s'ha trobat en un major número de quadrícules és el gripau corredor (Epidalea calamita) citat en un total de 18 quadrícules (UTM 10x10 km) diferents.

La serp verda (Malpolon monspessulanum) és l'espècie de rèptil que s'ha trobat en un major número de quadrícules (17).

Nre. de quadrícules/Espècie d'Amfibi

Nre. de quadrícules/Espècie de Rèptil

Els reptes marcats per a l'any 2021 són:

- Una prospecció més exhaustiva de la zona nord i oest de la comarca. Caldria potenciar les prospeccions en aquest sector de la comarca, ja que es disposa poca informació a causa d'un baix esforç de mostreig.

- Prospectar quadrícules en la que trobem un buit de citacions i prospeccions per potenciar-les, especialment en aquelles espècies no detectades.

- Gestionar un grup de voluntaris a diferents sectors de la comarca per tal d'obtenir citacions de manera més uniforme al territori.


Esperem que aquestes dades preliminars serveixin per motivar als col·laboradors a continuar participant i introduir cites d'amfibis i rèptils de la comarca.

Recordeu que podeu consultar les instruccions per a col·laboradors AL SEGÜENT ENLLAÇ.


BON ANY NOU A TOTHOM!!


Jonathan González i Jordi Ribó (Coordinadors de l'Atles Herpetològic del Bages)